Haugastøl Vel

Les mer om forfatteren

Registrert: 15. september 2012

Siste innlegg

  1. Status for løyper inneværende sesong — 3. februar 2018
  2. Status på skiløpyer — 21. desember 2017
  3. Rullering av Regional plan for Hardangervidda – høring av planprogram — 13. september 2017
  4. Buss til Lægreid — 9. april 2017
  5. Skiløyper i påsken 2017 — 9. april 2017

Innlegg fra denne forfatteren

feb 03

Status for løyper inneværende sesong

Styret finner det ønskelig å gi en orientering til medlemmene omkring løypekjøring forut for kommende vinter- og påskeferie. Øvrig informasjon til årsmøte 2018 vil bli utsendt etter hvert(regnskap, årsrapport etc.). Styret har tatt til seg at medlemmene ønsker bedre løyper. Det er derfor inngått avtale for løypetråkking på Haugastøls nordside med Geilo Maskin, med oppstart …

Les mer »

des 21

Status på skiløpyer

På Skisporet.no kan en sjekke løypene som er stikka og kjørt til nå. Det er stikka og kjørt løype rundt Lillevann. Det er stikka og kjørt løyper videre over Sundtjørn, Langetjørn, Karistøltjørne og ned mot Karistølen. Løypa som møter løypa til Ustaoset herfra er ikke stikka og kjørt. Det er stikka og kjørt til Bjørnabu, …

Les mer »

sep 13

Rullering av Regional plan for Hardangervidda – høring av planprogram

Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen. Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for …

Les mer »

apr 09

Buss til Lægreid

apr 09

Skiløyper i påsken 2017

Som sikkert alle forstår har det oppstått en del problemer med løypene også i høyfjellet grunnet ekstremt lite snø. Haugastøl vel gjør så godt vi kan og vil tråkke med maskin der vi får lov av forvaltningen. Vi forsøkte å få til en avtale for tråkking av løypa fra Haugastøl til Bjønnabu og videre opp …

Les mer »

apr 06

Uønsket hendelse ifm passering av bom ved kolonne

I denne forbindelse minner vi om retningslinjene for passering av bom; I tilfelle man har med besøkende skal hytteeiers bil ALLTID kjøre først og vise veg. Får man følge med kolonne, skal man ALLTID kjøre ut av vegen ved fremkomst parkering hytte. Det skal ALLTID kjøres bak følgebilen når man skal ut av kolonnen før …

Les mer »

mar 12

Bussruter – også for påsken

Bussrutene finner du her.   

mar 05

Oppdaterte løypebeskrivelser 2016 – 2017

Oppdaterte løypebeskrivelser er tilgjengelig her.  

Eldre innlegg «