Kategoriarkiv: Generell informasjon

sep 13

Rullering av Regional plan for Hardangervidda – høring av planprogram

Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen. Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for …

Les mer »

feb 14

Hundehold i Hol Kommune

Som oppfølger til diskusjoner på årsmøte 2015 hitsettes følgende fra Hol kommunes hjemmeside når  det gjelder hundehold i vårt område:   Generelt gjelder at hunden alltid skal være under kontroll. Båndtvang I tiden 1. april til 1. november er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt. …

Les mer »