september 2013 archive

Manøvreringsreglementet for Sløddfjorden/Ustevann

For de av våre medlemmer med utsikt til Sløddfjorden, og ikke minst for dem som bor langs med vannet, kan kanskje følgende opplysninger om tapping/fylling av vannet være av interesse.  Nedenstående er mottatt i 2005 av daværende styre/formann, og må dermed leses i lys av dette: Sløddfjorden/Ustevann blir tapped helt ned hvert år. Fra 1. …

Les mer