april 2015 archive

Referat årsmøte 2015

Skjærtorsdag (2. april) ble det årlige årsmøtet for Haugastøl Vel avholdt i skolehuset på Haugastøl. 26 personer møtte for høre om arbeidet som er gjort i Haugastøl Vel det siste året, samt få anledning til å komme med innspill på det som opptar oss på Haugastøl. Referatet fra årsmøtet finner du her