Status for løyper inneværende sesong

Styret finner det ønskelig å gi en orientering til medlemmene omkring løypekjøring forut for kommende vinter- og påskeferie. Øvrig informasjon til årsmøte 2018 vil bli utsendt etter hvert(regnskap, årsrapport etc.).

Styret har tatt til seg at medlemmene ønsker bedre løyper. Det er derfor inngått avtale for løypetråkking på Haugastøls nordside med Geilo Maskin, med oppstart et par helger forut for, og under, henholdsvis både vinter- og påskeferie.  Alt etter snøforholdene vil det her bli benyttet scooter eller UTV med tyngre og større tråkkeutstyr.

For Haugastøls sydside er der inngått avtale med Ustaosets Vel for bruk av deres tråkkemaskin. Denne vil kjøre de vanlige Berhelleren (Tuvaløypa) – Lægreid og Steinkulpen – Lysthus. Nytt av året er at vi også vil kjøre Steinkulpen – Ørterbrua med maskinen. Løypene
bli kjørt i vinter- og påskeferie og ellers med scooter. Der arbeides med Statens vegvesen med henblikk på å opparbeide ekstra parkeringsplasser i tilsluttning til dette.

Ovenstående skulle innebære en betydelig oppgradering av kvaliteten på løypenettet – til en
forholdsvis fornuftig kostnad.

Etter de siste stormene med ditto nedbør er der nå vanskelige snøforhold på i fjellet. Dette gjelder spesielt opp Ørterdalen – og der er faktisk også overvann på isen mot Ørteroset og Lysthus; dette skyldes de store snømengdene som presser isen ned og vann kommer opp
langs kantene hvor isen er brukket etter nedtapping. Det har hitil ikke vært mulig å kjøre løype opp mot Ørterbroen, men strekket er i alle fall stikket «for hånd». Likeledes skal ECO ha stikket over vannet opp mot den nederste hytta på kanten mot Ørterdalen. Det er trygt å gå
på ski på isen, men scootere synker igjennom til overvannet p.t..

Styret ønsker medlemmer og andre en flott vintersesong på Haugastøl.