Styrets sammensetting

Styreleder:
Dag Schouw-Hansen
Styremedlemmer:
Arne Bjerke
Hans Erik Wiig
Arild Remme
Trine-Lise Giertsen
Bente Hvidsten

Varamedlemmer:
Lars Bjerke

Revisor:
Ketil Rivelsrud