Styrets sammensetting

Styreleder:
Dag Schouw-Hansen
Styremedlemmer:
Arne Bjerke
Jan-Erik Heggholmen
Hans Erik Wiig
Arild Remme
Trine-Lise Giertsen
Varamedlemmer:
Sverre Herleiksplass
Lars Bjerke
Revisor:
Ketil Rivelsrud