Status på skiløpyer

Skisporet.no kan en sjekke løypene som er stikka og kjørt til nå.
Det er stikka og kjørt løype rundt Lillevann. Det er stikka og kjørt løyper videre over Sundtjørn, Langetjørn, Karistøltjørne og ned mot Karistølen. Løypa som møter løypa til Ustaoset herfra er ikke stikka og kjørt.

Det er stikka og kjørt til Bjørnabu, men det er ikke stikka mot Foldarskaret. Det er nordsiden som har løyper i julehelga.
ECCO har ikke satt ut stikk på Nygårdsvannet og Slødfjorden da det ikke er sikker is.

-Styret

Oppdaterte løypebeskrivelser 2016 – 2017

Oppdaterte løypebeskrivelser er tilgjengelig her.

 

Brøyting på Haugastøl

Harald Medgard hjelper nå Liv L. Sundrehagen med brøytingen på Haugastøl. Han driver Bjella & Megard AS sammen med Odd Magne Bjella på Ål.  De vil også fortsette brøytingen neste år, bruke maskinene til Olaf Sundrehagen og servicebygget.

Dersom dere ønsker brøyting neste år kan dere ta kontakt med Harald Medgard på telefon 91 39 87 80 eller e-post harald@bjellamedgard.no.

Skiløyper for 2015 – 2016

Beskrivelsen av skiløypene for 2015/2016 er nå oppdatert. Ta en titt: http://www.haugastoel.no/?page_id=330

Referat – Hyttemøte 2016

Referat og presentasjon fra hyttemøtet finner du her: http://www.hol.kommune.no/aktuelt/referat-fra-hyttemotet-2016/

*****

Vi har mottatt informasjon fra kommunen om at ovenstående møte blir arrangert 27. februar 2016.

Der foreligger p.t. ingen ytterligere detaljer (sted/saksliste) – disse vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside etter hvert.  Interesserte medlemmer bes holde seg direkte oppdatert.

http://www.hol.kommune.no/aktuelt/hyttemotet-20161/

Haugastøl Vel

Karttavle på hytta?

Dersom du ønsker å ha en karttavle på hytta ala det som er satt opp i Haugastøl området kan dette bestilles hos post@kartfossoy.no (kartfossoy.no)
De vil kunne tilby kart på forskjellig material, kvalitet og  feste anordninger.

Mer informasjon om karttavlene finner du her 

Ikke medlem i Haugastøl Vel?

Har du hytte på Haugastøl? Vær endel av fellesskapet og meld deg inn i Haugastøl Vel. Medlemskapet koster kr 400,- i året. Usikker på hva Haugastøl Vel jobber med? Vi kan jo nevne noe;
Skiløyper, Sommer stier, dialog med Vegvesenet ifm brøyting og passering av bom, dialog med NSB, dialog med Hol kommune i saker som berører hytteeiere på Haugastøl.

Send kontakt informasjon på epost til styret(a)haugastoel.no, eller legg igjen en kommentar så tar vi kontakt.
Velkommen som medlem!

Hundehold i Hol Kommune

Som oppfølger til diskusjoner på årsmøte 2015 hitsettes følgende fra Hol kommunes hjemmeside når  det gjelder hundehold i vårt område:

 

Generelt gjelder at hunden alltid skal være under kontroll.

Båndtvang
I tiden 1. april til 1. november er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt.

I tiden 21. august til 1. november er det unntak for hund under lovlig jakt og lovlig trening  (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier), samt for rednings-, politi- og gjeterhund under oppdrag.

I tiden 1. november til 31. mars kan hund løpe løs dersom den blir forsvarlig fulgt. Hunden skal imidlertid alltid ”være under kontroll”.

I jule-, vinter- og påskeferie er det båndtvang i alle dobbeltsporede preparerte skiløyper.

Jakt og trening av hund
I tiden 21. august til 31. mars er det tillatt med hund til lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier).

Hundemøkk
I henhold til kommunal forskrift om hundehold plikter hundeeier å fjerne hundemøkk bl.a. i tettbygd strøk, langs offentlig vei, tilrettelagt friluftsområde og i skiløype.

Se Hol kommunes forskrift og Lov om hundehold (hundeloven).