Styrets sammensetting

Styreleder:
Dag Schouw-Hansen
Styremedlemmer:
Arne Bjerke
Hans Erik Wiig
Arild Remme
Laila Skaar – ny – valgt for to år
Erling Nøttaasen – ny – valgt for to år

Varamedlemmer:
Fritjof Bergman
Alf Sognefest

Revisor:
Torstein Haugland

Valgkomite:
Svein Gundersen
Anne Kristine Johannesen
En fra styret vil også være med i valgkomiteen