sep 13

Rullering av Regional plan for Hardangervidda – høring av planprogram

Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen.

Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.

Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogrammet beskriver bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål, kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Les høringsdokumentene her: , høringsbrev datert 25.08.2017 , politisk sak om høringenforslag til planprogram

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no innen 15. oktober 2017.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mailellen.korvald@bfk.no

apr 09

Buss til Lægreid

apr 09

Skiløyper i påsken 2017

Som sikkert alle forstår har det oppstått en del problemer med løypene også i høyfjellet grunnet ekstremt lite snø.
Haugastøl vel gjør så godt vi kan og vil tråkke med maskin der vi får lov av forvaltningen. Vi forsøkte å få til en avtale for tråkking av løypa fra Haugastøl til Bjønnabu og videre opp til Skarverennstraseen, men fikk nei av både fylke og kommune. Vi har ikke lov å kjøre tråkkemaskin inne i Nasjonalparken, Skarverennet har disp. Det er vanskelig å kjøre scooter i området nå da det slår igjennom, men vi får ikke lov til noe annet. Løypene på nordsiden vil bli preparert med scooter så godt det lar seg gjøre som tidligere år.
Denne påsken kan det fort bli noe overvann både på Slødfjorden og Nygårdsvannet, noe tiden vil vise. Holder vannet seg borte blir det kjørt løyper både på Nygård og Slødfjorden som vanlig. Løypa til Monsbu vil bli lagt rundt land, ikke direkte over Ørterosen, og videre opp til Monsbu og Steinkulpen.
Fra Lægreid til Berhelleren blir det kjørt med tråkkemaskin i påsken og det blir som vanlig også kjørt med tråkkemaskin fra Steinkulpen til Lysthus.
Ved Lægreid blir det gjort en jobb av Mesta ved å brøyte ut parkeringsplasser langs rv 7.

Påskehilsen fra styet i Haugastøl vel

apr 06

Uønsket hendelse ifm passering av bom ved kolonne

I denne forbindelse minner vi om retningslinjene for passering av bom;

  • I tilfelle man har med besøkende skal hytteeiers bil ALLTID kjøre først og vise veg.
  • Får man følge med kolonne, skal man ALLTID kjøre ut av vegen ved fremkomst parkering hytte.
  • Det skal ALLTID kjøres bak følgebilen når man skal ut av kolonnen før broen i Øreterdalen.

    For mer informasjon og rettningslinjer knyttet til emnet se her.

mar 12

Bussruter – også for påsken

Bussrutene finner du her

 

mar 05

Oppdaterte løypebeskrivelser 2016 – 2017

Oppdaterte løypebeskrivelser er tilgjengelig her.

 

feb 21

Status skiløyper 21.02.2017

I dag har det blitt stikka løyper på Slødtfjorden. Ikke slik det vanligvis er, men det går direkte løype fra stasjonen til Lysthus. Det er stikka til Karistølen og retur til stasjonen. ECCO har stikka løypa mot Ørterosen og vi har satt stikk opp til “Brennerpasset”. Videre stikking opp til Ørterbrua blir utført til helgen. Brua på Slødtfjorden er gangbar, men det er mye stein og lite snø. Det er greit å ta en runde på vannet nå. Det blir satt opp skilt mot Lysthus.
På grunn av lite snø skal vi i vinterferien samarbeide med Ustaoset om løypekjøring fra Lægreid til Berhelleren (kryss Tuvaløypa) med forbehold om ok vær. Dette samarbeide skal vi også ha i påsken. Denne løypen blir stikket og kjørt i dag.

feb 19

Status skiløyper

Som alle vet er det lite snø på Haugastøl og det er vanskelig å få satt løyper i området vårt. Denne vinterferien er det ikke stikka eller kjørt løype på Slødtfjorden da det er umulig å komme over brua, men isen er sikker. Det arbeides nå med å planere ut stein ved brua slik at en kan kjøre over.
Jan Holden har satt spor fra Steinkulpen til tregrensen i Lysthus, men kunne ikke kjøre helt ned til vannet. Det er stikka og kjørt løype fra Ørterbrua via Monsbu til Steinkulpen, men det er ikke kjørt ned til Ørterosen og det er ingen seniorløpe.
På nordsiden er alle løypene klare og det blir stikka og kjørt Nygård-Ustekveikja-Rallarvegen i dag. Fra Nygårdsvannet er løypa stikka og kjørt til Krækkja.

God ferie fra Haugastøl vel sti og løyper.

Eldre innlegg «