mar 22

Påsken på Haugastøl

Haugastøl vel ønsker alle medlemmer en god påske.

Dersom værgudene blir med oss skulle alt ligge tilrette for mange flotte turopplevelser i flott løyper på Haugastøl. Løypene blir oppdatert på Skisporet.no bortsett på ei ny skråløype som går opp fra Lægreid om Legeret og til Lille Monsbu.

Ellers blir Slødfjorden og Nygård kjørt med scooter i tillegg til Krækkjaløypa som går opp fra Nygårdsvann. Nordsiden blir kjørt opp med UTV/scooter og sydsiden blir kjørt opp med løypemaskin tilhørende Ustaoset.

God tur og god påske.

feb 03

Status for løyper inneværende sesong

Styret finner det ønskelig å gi en orientering til medlemmene omkring løypekjøring forut for kommende vinter- og påskeferie. Øvrig informasjon til årsmøte 2018 vil bli utsendt etter hvert(regnskap, årsrapport etc.).

Styret har tatt til seg at medlemmene ønsker bedre løyper. Det er derfor inngått avtale for løypetråkking på Haugastøls nordside med Geilo Maskin, med oppstart et par helger forut for, og under, henholdsvis både vinter- og påskeferie.  Alt etter snøforholdene vil det her bli benyttet scooter eller UTV med tyngre og større tråkkeutstyr.

For Haugastøls sydside er der inngått avtale med Ustaosets Vel for bruk av deres tråkkemaskin. Denne vil kjøre de vanlige Berhelleren (Tuvaløypa) – Lægreid og Steinkulpen – Lysthus. Nytt av året er at vi også vil kjøre Steinkulpen – Ørterbrua med maskinen. Løypene
bli kjørt i vinter- og påskeferie og ellers med scooter. Der arbeides med Statens vegvesen med henblikk på å opparbeide ekstra parkeringsplasser i tilsluttning til dette.

Ovenstående skulle innebære en betydelig oppgradering av kvaliteten på løypenettet – til en
forholdsvis fornuftig kostnad.

Etter de siste stormene med ditto nedbør er der nå vanskelige snøforhold på i fjellet. Dette gjelder spesielt opp Ørterdalen – og der er faktisk også overvann på isen mot Ørteroset og Lysthus; dette skyldes de store snømengdene som presser isen ned og vann kommer opp
langs kantene hvor isen er brukket etter nedtapping. Det har hitil ikke vært mulig å kjøre løype opp mot Ørterbroen, men strekket er i alle fall stikket «for hånd». Likeledes skal ECO ha stikket over vannet opp mot den nederste hytta på kanten mot Ørterdalen. Det er trygt å gå
på ski på isen, men scootere synker igjennom til overvannet p.t..

Styret ønsker medlemmer og andre en flott vintersesong på Haugastøl.

des 21

Status på skiløpyer

Skisporet.no kan en sjekke løypene som er stikka og kjørt til nå.
Det er stikka og kjørt løype rundt Lillevann. Det er stikka og kjørt løyper videre over Sundtjørn, Langetjørn, Karistøltjørne og ned mot Karistølen. Løypa som møter løypa til Ustaoset herfra er ikke stikka og kjørt.

Det er stikka og kjørt til Bjørnabu, men det er ikke stikka mot Foldarskaret. Det er nordsiden som har løyper i julehelga.
ECCO har ikke satt ut stikk på Nygårdsvannet og Slødfjorden da det ikke er sikker is.

-Styret

sep 13

Rullering av Regional plan for Hardangervidda – høring av planprogram

Arbeid med å rullere Regional plan for Hardangervidda har nå startet opp. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen.

Rulleringen skal bygge på vedtatt regional plan fra 2011. Den skal vurdere problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.

Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogrammet beskriver bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål, kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Les høringsdokumentene her: , høringsbrev datert 25.08.2017 , politisk sak om høringenforslag til planprogram

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no innen 15. oktober 2017.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mailellen.korvald@bfk.no

apr 09

Buss til Lægreid

apr 09

Skiløyper i påsken 2017

Som sikkert alle forstår har det oppstått en del problemer med løypene også i høyfjellet grunnet ekstremt lite snø.
Haugastøl vel gjør så godt vi kan og vil tråkke med maskin der vi får lov av forvaltningen. Vi forsøkte å få til en avtale for tråkking av løypa fra Haugastøl til Bjønnabu og videre opp til Skarverennstraseen, men fikk nei av både fylke og kommune. Vi har ikke lov å kjøre tråkkemaskin inne i Nasjonalparken, Skarverennet har disp. Det er vanskelig å kjøre scooter i området nå da det slår igjennom, men vi får ikke lov til noe annet. Løypene på nordsiden vil bli preparert med scooter så godt det lar seg gjøre som tidligere år.
Denne påsken kan det fort bli noe overvann både på Slødfjorden og Nygårdsvannet, noe tiden vil vise. Holder vannet seg borte blir det kjørt løyper både på Nygård og Slødfjorden som vanlig. Løypa til Monsbu vil bli lagt rundt land, ikke direkte over Ørterosen, og videre opp til Monsbu og Steinkulpen.
Fra Lægreid til Berhelleren blir det kjørt med tråkkemaskin i påsken og det blir som vanlig også kjørt med tråkkemaskin fra Steinkulpen til Lysthus.
Ved Lægreid blir det gjort en jobb av Mesta ved å brøyte ut parkeringsplasser langs rv 7.

Påskehilsen fra styet i Haugastøl vel

apr 06

Uønsket hendelse ifm passering av bom ved kolonne

I denne forbindelse minner vi om retningslinjene for passering av bom;

  • I tilfelle man har med besøkende skal hytteeiers bil ALLTID kjøre først og vise veg.
  • Får man følge med kolonne, skal man ALLTID kjøre ut av vegen ved fremkomst parkering hytte.
  • Det skal ALLTID kjøres bak følgebilen når man skal ut av kolonnen før broen i Øreterdalen.

    For mer informasjon og rettningslinjer knyttet til emnet se her.

mar 12

Bussruter – også for påsken

Bussrutene finner du her

 

Eldre innlegg «