Årskontigent og frivillig løypebidrag 2018

Det er igjen tid for innbetaling av den årlige kontingenten for medlemskap i Haugastøl Vel.

Årskontingenten for 2018 er uendret, kr. 400,-.

I år har vi hatt en fin vinter med flotte løyper på Haugastøl, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer. Som en konsekvens av de flotte løypene, har vi hatt økte investeringer knyttet til løypekjøring, og utgiftene har vært større enn inntektene (se for øvrig innkalling til årsmøtet og referat fra årsmøte).

Haugastøl Vel har en solid egenkapital, men vi kan ikke bruke mye av denne for å dekke underskuddet, det vil ikke være ansvarlig av styret. I år oppfordrer vi derfor medlemmene til å bidra med frivillig løypebidrag for sesongen som har gått.

Innbetaling av årskontigent og evt. et frivillig løypebidrag gjøres til kontonummer: 2333.56.61117.

Husk å merke innbetaling med gårds-/bruksnummer.
Betalingsfrist: snarest

Styret vil på forhånd takke for alle bidrag.

Mvh.
Styret i Haugastøl Vel

Referat fra årsmøte 2018

Referat fra årsmøtet er lagt ut her.

Det er også sendt pr. epost til medlemmer som vi har epostadresse til – øvrige medlemmer vil få det i posten i løpet av noen uker.

 

Skiløyper

Denne helgen vil det bli kjørt løyper på Haugastøl. Følg med på skisporet.no for hvilke løyper som blir kjørt.

Dette blir siste helg med kjøring av løyper for denne sesongen. Neste helg er skarverennshelgen.

Vi håper mange har hatt glede av årets løyper på Haugastøl. God tur!!

https://skisporet.no/destination/haugastol

Styrets sammensetting etter årsmøte

Etter årets årsmøte består styret i Haugastøl Vel nå av følgende personer:

Styreleder:
Dag Schouw-Hansen

Styremedlemmer:
Arne Bjerke
Jan-Erik Heggholmen
Hans Erik Wiig
Arild Remme
Trine-Lise Giertsen

Varamedlemmer:
Sverre Herleiksplass
Lars Bjerke

Vi takker samtidig Tom Konow, Siv Wulf og Torild Flaskerud for strålende innsats for Haugastøl Vel over flere år.

Årsmøte

Årsmøte avholdes Skjærtorsdag 29. mars 2018 kl. 17.00 i skolehuset på Haugastøl

Til behandling foreligger de i vedtektene bestemte saker:

1) Årsberetning – gjennomgang

2) Regnskap og revisors beretning

3) Valg – valgkomiteens innstilling

og dessuten følgende tilleggssaker:

a) Orientering fra sti- og løypekomiteen – diskusjon rundt fremtidig bruk av tråkkemaskin.

b) Behandling av øvrige innkomne saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon (ref. vedtektenes §6)

c) Eventuelt

Påskerenn i Karidalsbakken

Tradisjonen tro vil det også i år gjennomføres påskerenn i Karidalsbakken.

Rennstart lørdag 31. mars kl 1200

Det vil bli servert varm saft og kake. Løype fra hovedvei til Karidalsbakken vil bli merket.

Påsken på Haugastøl

Haugastøl vel ønsker alle medlemmer en god påske.

Dersom værgudene blir med oss skulle alt ligge tilrette for mange flotte turopplevelser i flott løyper på Haugastøl. Løypene blir oppdatert på Skisporet.no bortsett på ei ny skråløype som går opp fra Lægreid om Legeret og til Lille Monsbu.

Ellers blir Slødfjorden og Nygård kjørt med scooter i tillegg til Krækkjaløypa som går opp fra Nygårdsvann. Nordsiden blir kjørt opp med UTV/scooter og sydsiden blir kjørt opp med løypemaskin tilhørende Ustaoset.

God tur og god påske.

Status for løyper inneværende sesong

Styret finner det ønskelig å gi en orientering til medlemmene omkring løypekjøring forut for kommende vinter- og påskeferie. Øvrig informasjon til årsmøte 2018 vil bli utsendt etter hvert(regnskap, årsrapport etc.).

Styret har tatt til seg at medlemmene ønsker bedre løyper. Det er derfor inngått avtale for løypetråkking på Haugastøls nordside med Geilo Maskin, med oppstart et par helger forut for, og under, henholdsvis både vinter- og påskeferie.  Alt etter snøforholdene vil det her bli benyttet scooter eller UTV med tyngre og større tråkkeutstyr.

For Haugastøls sydside er der inngått avtale med Ustaosets Vel for bruk av deres tråkkemaskin. Denne vil kjøre de vanlige Berhelleren (Tuvaløypa) – Lægreid og Steinkulpen – Lysthus. Nytt av året er at vi også vil kjøre Steinkulpen – Ørterbrua med maskinen. Løypene
bli kjørt i vinter- og påskeferie og ellers med scooter. Der arbeides med Statens vegvesen med henblikk på å opparbeide ekstra parkeringsplasser i tilsluttning til dette.

Ovenstående skulle innebære en betydelig oppgradering av kvaliteten på løypenettet – til en
forholdsvis fornuftig kostnad.

Etter de siste stormene med ditto nedbør er der nå vanskelige snøforhold på i fjellet. Dette gjelder spesielt opp Ørterdalen – og der er faktisk også overvann på isen mot Ørteroset og Lysthus; dette skyldes de store snømengdene som presser isen ned og vann kommer opp
langs kantene hvor isen er brukket etter nedtapping. Det har hitil ikke vært mulig å kjøre løype opp mot Ørterbroen, men strekket er i alle fall stikket «for hånd». Likeledes skal ECO ha stikket over vannet opp mot den nederste hytta på kanten mot Ørterdalen. Det er trygt å gå
på ski på isen, men scootere synker igjennom til overvannet p.t..

Styret ønsker medlemmer og andre en flott vintersesong på Haugastøl.