Hvor er det blitt av pengene til Hardangervidda?

Det er på tide å engasjere seg: Hvor er det blitt av pengene til Hardangervidda? Statens vegvesen opererer stikk i strid med politikernes ønsker og forventninger. Dette skriver styreleder i Ustaoset Vel, Nina Broch Mathisen, i et leserinnlegg som stod på trykk i BT i forrige uke.

Link til innlegg i Bergens Tidende

Skiløyper 2018 / 2019

Sverre Herleiksplass vil stikke alle løypene og kjøre alle løypene i lavlandet, på Sløddfjorden og Nygaardsvann, til Krækja, Fjellvegen,Lillevann rundløype, Søtrotveien og opp fra parkeringsplass øst ved Fjellvegen.

Vi har utvidet avtalen med Ustaoset Vel og Helge Glimsdal, det er han som har bensinstasjonen og kiosken på Ustaoset og som har mange års erfaring med løypekjøring, vil kjøre de norde løypene, dvs Embretstølen, Raggeflaten, Bjørnabu  til Lillevann og så retur til Embretstølen. Han vil også kjøre løypen fra  Langetjørne til Karistølhøgdi/ parkeringsplassen i øst. Han kjører også løyper for Ustaoset Vel.

Ut i februar og dersom nok snø, vil Ustaoset Vel kjøre med tråkkemaskin løypene i sør, dvs Lysthus-  Steinkulpen- Monsbunut og ned til Ørteren. Nytt av året er at vi har ryddet en ny løype fra nederst i Ørteren til Lysthus som går i terrenget og derfor vil tråkkemaskinen ikke snu ved broen i Ørteren, men kjøre nesten ned til vannet og videre sørover mot Lysthus i den nye løypen. Løypen følger omtrent mastene og ca 0,5km før Lysthus begynner en lett stigning og kommer inn på den «gamle» løypen ovenfor Lysthus.

Det vil bli stukket og kjørt en løype over Karistøltangen. Rett etter å ha krysset jernbanetunnelen går den til høyre, følger veien en kort stykke og så tar av til ventre og videre over myrene før den går ut på isen mot Lysthus.

Det jobbes også med å få laget en løype ned fra Fjellvegen i sør og ned til RV 7 der hvor veien inn til Karistøltangen tar av.  Ikke alle avtalene med grunneiere er på plass, men vi håper dette ordner seg.

Status på løypene nå en uke før jul

Som mange vet er det lite snø i fjellet. Det er kjørt løype i Fjellvegen, Søtrotveien mot parkeringsplassen i øst slik at det blir en rundløype. Det er også kjørt løype på Lillevann og inn til Bjørnabu. Rallervegen er det også gode forhold.

Vi må nok ha mere snø før de andre løypene blir kjørt. Det er ikke stukket løype over Sløddfjorden og Nygaardsvann. Det er E-CO som vurder når isen er trygg og stikker løypene.

Løypene i Fjellvegen, Søtrotveien, over Karistøltangen  mm er klassifisert som tilkomstløyper og ikke med på Hol kommunes kart og blir derfor ikke oppdatert av tracker på www.skisporet.no/haugastøl.

Mulig plan seinere i vinter

Dersom Ustaoset Vel får noe ledig kapasite, vil vi prøve å kjøre med tråkkemaskin noen av løypene i nord.

Vi har ikke fått dispensasjon å bruke den på løypen  til Bjørnabu-Raggeflaten siden dette er inne i nasjonalparken.

Årskontigent og frivillig løypebidrag 2018

Det er igjen tid for innbetaling av den årlige kontingenten for medlemskap i Haugastøl Vel.

Årskontingenten for 2018 er uendret, kr. 400,-.

I år har vi hatt en fin vinter med flotte løyper på Haugastøl, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer. Som en konsekvens av de flotte løypene, har vi hatt økte investeringer knyttet til løypekjøring, og utgiftene har vært større enn inntektene (se for øvrig innkalling til årsmøtet og referat fra årsmøte).

Haugastøl Vel har en solid egenkapital, men vi kan ikke bruke mye av denne for å dekke underskuddet, det vil ikke være ansvarlig av styret. I år oppfordrer vi derfor medlemmene til å bidra med frivillig løypebidrag for sesongen som har gått.

Innbetaling av årskontigent og evt. et frivillig løypebidrag gjøres til kontonummer: 2333.56.61117.

Husk å merke innbetaling med gårds-/bruksnummer.
Betalingsfrist: snarest

Styret vil på forhånd takke for alle bidrag.

Mvh.
Styret i Haugastøl Vel

Referat fra årsmøte 2018

Referat fra årsmøtet er lagt ut her.

Det er også sendt pr. epost til medlemmer som vi har epostadresse til – øvrige medlemmer vil få det i posten i løpet av noen uker.

 

Skiløyper

Denne helgen vil det bli kjørt løyper på Haugastøl. Følg med på skisporet.no for hvilke løyper som blir kjørt.

Dette blir siste helg med kjøring av løyper for denne sesongen. Neste helg er skarverennshelgen.

Vi håper mange har hatt glede av årets løyper på Haugastøl. God tur!!

https://skisporet.no/destination/haugastol

Styrets sammensetting etter årsmøte

Etter årets årsmøte består styret i Haugastøl Vel nå av følgende personer:

Styreleder:
Dag Schouw-Hansen

Styremedlemmer:
Arne Bjerke
Jan-Erik Heggholmen
Hans Erik Wiig
Arild Remme
Trine-Lise Giertsen

Varamedlemmer:
Sverre Herleiksplass
Lars Bjerke

Vi takker samtidig Tom Konow, Siv Wulf og Torild Flaskerud for strålende innsats for Haugastøl Vel over flere år.

Årsmøte

Årsmøte avholdes Skjærtorsdag 29. mars 2018 kl. 17.00 i skolehuset på Haugastøl

Til behandling foreligger de i vedtektene bestemte saker:

1) Årsberetning – gjennomgang

2) Regnskap og revisors beretning

3) Valg – valgkomiteens innstilling

og dessuten følgende tilleggssaker:

a) Orientering fra sti- og løypekomiteen – diskusjon rundt fremtidig bruk av tråkkemaskin.

b) Behandling av øvrige innkomne saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon (ref. vedtektenes §6)

c) Eventuelt

Påskerenn i Karidalsbakken

Tradisjonen tro vil det også i år gjennomføres påskerenn i Karidalsbakken.

Rennstart lørdag 31. mars kl 1200

Det vil bli servert varm saft og kake. Løype fra hovedvei til Karidalsbakken vil bli merket.