skip to Main Content

Er du bruker av hytte mellom Haugastøl Turisenter (Vegmannsbu) og Ørterdalen?

Og, er usikker på hva du gjør når du kommer østfra og bommen ved Turistsenteret er stengt?

Haugastøl Vel har i en rekke år hatt en avtale med Statens Vegvesen og deres entreprenør om at hyttebrukere på strekningen Turistsenteret – Ørteren (der det også er bom) kan få slippe inn til hyttene sine også når bommen er stengt.

Avtalen er tillitsbasert, og må derfor etterleves nøye. Hvis ikke faller den vekk. Den fornyes årlig etter en vurdering av om hyttebrukerne har vært lojal mot den.

For ordens skyld: Det er ingen tilsvarende avtale for de få tilfeller der vegen er stengt mellom Ustaoset og hhv Haugastøl og Geilo

 

Slik er avtalen:

PASSERING AV BOM VED HAUGASTØL TURISTSENTER
NÅR RV 7 OVER HARDANGERVIDDA
ER STENGT ELLER KOLONNEKJØRT

Avtalen som er beskrevet under er basert på tillit vi har opparbeidet med Statens Vegvesen og entreprenøren som brøyter Hardangervidda.

Dersom ordningen ikke respekteres kan den falle vekk, og vi står uten mulighet for å komme med bil til hyttene som ligger mellom Haugastøl Turistsenter og Ørterbommen, når vegen er stengt eller kolonnekjørt.

Vi ber om at ordningen gjøres kjent for alle brukere med bil til hyttene i området mellom bommen ved Turistsenteret og bommen i Ørteren.  

Passering av bom vestfra når veien er stengt eller kolonnekjørt:

 • Som tidligere vil høyre del av bommen heve seg når trafikken nærmer seg vestfra, når veien er stengt eller er kolonnekjørt
 • Den som passerer anmodes om å stanse umiddelbart innenfor bommen for å hindre at bilister på innsiden (østsiden) av bommen ulovlig tar seg gjennom bommen og vestover

Passering østfra ved kolonnekjøring:

 • Kontakt brøytevakten ved bommen/oppstillingsfilen for legitimering og anmodning om passering
 • Brøytevakten vil vurdere om hyttebruker slipper igjennom med det samme eller må vente til neste kolonne
 • Brøytevaktens beslutning må respekteres.

Passering østfra ved stengt vei:

 • Brøytemannskap vil låse bommen i Ørterdalen og ved Haugastøl Turistsenter
 • Ring 175, så vil Vegsentralen kontakte brøytemannskapene som vil åpne bommen
 • Man må ikke slippe andre biler fra østsiden gjennom bommen

Generelt om kjøring ved stengt eller kolonnekjørt veg:

 • Selv om veien er stengt eller kolonnekjørt vil det være brøyteaktivitet med store kjøretøy langs hele veien mellom Haugastøl og Leiro – og dermed mellom Turistsenteret og Ørteren
 • Kjører man på veien da er det viktig å kjøre aktsomt og med nødblink for å varsle og ta hensyn til gående og andre kjørende
 • Gående bes gå med stor oppmerksomhet, bruke refleks og gjerne hodelykt
 • Ved stengt og kolonnekjørt vei må det under ingen omstendighet kjøres lenger enn til Ørterbommen (bommen er ofte åpen fordi brøyteaktivitet foregår)
 • Som bilist er du ansvarlig for å holde deg oppdatert i sanntid om veien er stengt eller kolonnekjørt. Skal du vestover må du da kjøre til Turistsenteret og stille i kø der som andre bilister