skip to Main Content

Økt trafikk på Rv 7 ved oppgradering av Lærdalstunnelen

Lærdalstunnelen blir stengt for oppgradering i perioden 2025 til 2028. Det vil medføre betydelig økning i trafikken over Rv 7. Så langt er det ikke planlagt noen trafikksikkerhetstiltak på veien i vårt område i forbindelse med dette.

Styret i Haugastøl Vel følger saken og hadde en presentasjon av relevant informasjon i årsmøtet i august 2023.

Her kan du laste ned styrets saksdokument: Nattestengning av Lærdalstunnelen – HV sakspapir