skip to Main Content

På årsmøtet 12. august 2023 ble følgende valgt:

Leder:

Dag Schouw-Hansen – gjenvalg – valgt for ett år

Styremedlemmer:

Hans Erik Wiig – gjenvalg – valgt for to år

Erling Chr. Nøttaasen – gjenvalg – valgt for ett år

Arild Remme – gjenvalg – valgt for ett år

Fridtjov Bergmann – ny som medlem (tidligere vara) – valgt for velges for to år

Laila Skaar – gjenvalg – valgt for to år

Varamedlemmer:

Alf Sognefest – gjenvalg – valgt for ett år

Anne-Brith Holme – ny – valgt for ett år

Revisor:

Torstein Haugland

Valgkomite:

Valgkomiteen ble gjenvalgt

Anne Christine Johannesen

Svein Gundersen

Moira Eknes