skip to Main Content
Vi må dessverre fjerne broen over bekken som renner ut av Lillevann. Da den ble bygget forholdt vi oss til kartforretning og kjente kart data som viste at grensen mot øst, den røde hytten, var langs kant av bekken. Kommunen har i ettertid bestemt at grensen går midt i bekken. Eier av den røde hytten krever derfor at broen må fjernes.
Vi vurderer alternative løsninger og kommer tilbake til dette.
Haugastøl vel.