skip to Main Content

Hol kommune vedtok i desember en strømstøtte ordning for hytteeierne i kommunen.

Ordningen administreres av Ustekveikja Energi.

Noter at pristak og prisgulv inkluderer moms.

 • Spotpris time for time
 • Pristak: 91,25 øre/kWh (for de første 500 kWh pr mnd)
 • Prisgulv: 50 øre/kWh (for de første 500 kWh pr mnd)
 • Fastbeløp: kr 75,- pr/mnd
 • Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva
 • Oppstart: 01.01.24
 • Bindingstid: 12 måneder
 • Bruddgebyr: kr 250,- pr inneværende og gjenværende måned(er) av bindingstiden.
 • Etter endt bindingstid overføres du automatisk til vår strømavtale Ustekveikja Spotpris*. Du varsles senest 30 dager før endringen skjer
 • Gebyr for papirfaktura: kr 32,- pr faktura
 • Gjelder kun til fritidsbolig med anleggsadresse i Hol kommune
 • Nettleie fra Hallingdal Kraftnett kommer i tillegg

Erfaringer så langt i januar er at denne avtalen er meget god for oss hytteeiere.