skip to Main Content

Det er satt ned to grupper for å utrede levevilkårene for villrein.

Tiltaksplan 1 Hardangervidden.

Tiltaksplan 2 Nordfjella, som inkluderer Hallingskarvet og området rundt.

Tiltaksplan 1 har mest fokus på områdene vest på vidden. Her foreslås det at flere turisthytter blir lagt ned. Dessuten at det innføres restriksjoner for hundespann, kiting, motorisert ferdsel til turisthytter. Også andre tiltak foreslås.

Det er også foreslått at tunnelen ved Dyranut bør bygges, siden dette er et krysningsområde mot nordområdene.

Randsonen for villrein i øst går helt til Monsbunut og berører løypen Lægreid til Tuva, men det er ikke foreslått restriksjoner i dette området.

Tiltaksplan 2 har mest fokus på området ved Geiteryggen der reinen krysser over. Det er blant annet forslag om å forlenge Geiteryggtunnelen og ha senere åpning av Geiterygghytten.

Sør for Hallingskarvet er det foreslått at vår løype, Bjørnabu – Raggemyren – Eimeskaret, skal legges ned siden dette er fine vinterbeiteområder for reinen.

I dag er det slik at dersom reinsdyr blir observert sør om Hallingskarvet så er det stopp på løypekjøring i området.

Styret holder kontakt med Ustaoset Vel og Geilo Velforbund i denne saken.