skip to Main Content

Har dere spørsmål eller kommentarer vi kan ta med oss til hyttemøtet? Send det til oss på post@haugastoel.no
Frist for innsending er 20. februar.

«Til alle hyttevelforeninger i Hol,

Hol kommune inviterer til hyttemøte lørdag 24. februar kl. 13.00 til 15.00.
Sted: Storesalen i Geilo kulturhus (tidl. Geilo samfunnshus).
Etter møtet serveres kaffe og boller i foajeen.

Spørsmål eller kommentarer kan meldes inn på forhånd via velforeningene, hvilket i sin tur sender disse videre til næringsrådgiver

Spørsmålene vil besvares mot slutten av møtet.
Frist for innsending av spørsmål eller kommentarer er 20. februar.

Programmet blir som følger:

Velkommen ved Ordfører

Kommunal info

Hallingdal Renovasjon, aktuelle tema for hytteeierne

Hol kommune som arrangementsbygd v/Helge Otto Mathisen

Hyttefolk som ressurs: Satsing på gründere og lokalt næringsliv v/Erik Leander Paule i Hallingdal Etablerersenter

Geilo velforbund v/Christine Neumann

Konsekvenser og tiltak vedrørende stenging av Lærdalstunnellen

Åpen post, innspill som er innkommet på forhånd besvares her.»