skip to Main Content

Haugastøl Vel søkte Sparebankstiftelsen DNB tilbake i 2021 om støtte til å kjøpe en elektrisk snøskuter. De var meget entusiastisk og prosjektet ble kalt «Grønne Løyper». De avsatte kr 100.000,- til prosjektet.
Vi mente dette ville være et viktig bidrag til barn og ungdom som er meget opptatt av miljø og det grønne skifte, og at det ville gi de inspirasjon og motivasjon til mer friluftsliv.

Vi bestilte skuter fra et firma i Canada som hadde brukt mange år på å utvikling elektrisk skutere og som var i gang med å masse produsere disse. Levering skulle være i 2022, men pandemien og sein leveranse av kritiske komponenter utsatte levering til 2023. Neste hinder var å få de godkjent under EU regelverk og leveransen ble utsatt i ubestemt tid.

Vi kontaktet da Sparebankstiftelsen DNB og forklare situasjonen med at leveransen av
elektrisk skuter kunne bli utsatt i flere år. Vi søkte da om det innvilgete beløpet kunne bli omdisponert slik at vi kunne gå til anskaffelse av en meget miljømessig god skuter slik at vi kunne kvitte oss med den gamle som bråket mye og brukte mye bensin, dvs. mye utslipp av miljøgasser.

Sparebankstiftelsen godkjente omdisponeringen av beløpet, og vi kunne da gå til anskaffelse av en ny og meget miljømessig god snøskuter.

Haugastøl Vel er avhengig av støtte for å opprettholde et godt kvalitets tilbud til alle
som ferdes i områdene våre.
Bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB var meget generøst og vi vil på vegne av alle
våre medlemmer uttrykke vår takknemmelighet.

Bilde under er oppslag i Hallingdølen tilbake til 2021 om prosjektet.

Hallingdølen skrev en artikkel om prosjektet.
Haugastøl Løypenemnd har fått kr 100.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet: Grønne Skiløyper. Hovedmålet med prosjektet er å skape skiglede og naturopplevelser med den beste miljøprofilen. Vi ønsker å skifte ut de to scooterne vi bruker i dag som støyer mye og har stort utslipp av eksos med elektriske skutere.

 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.
Stiftelsen eier rundt 8% av aksjene i DNB, og det er utbytte fra disse aksjene som blir brukt til å støtte prosjekter som skaper engasjement, involvere frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge innen idrett og lek, natur og friluftsliv, kunst og
kultur, nærmiljø og kulturarv.