skip to Main Content

Vinterveien over Hardangervidda: Alt som før?

 

 

For kort tid siden fikk Statens Vegvesen (SVV) en egen koordinator for høyfjellstrekningene i vår region (Rv7, Rv50, Rv55, Rv13 og E16). Dermed blir det mer fokus på sikkerhet, forutsigbarhet og åpningstid på disse spesielle strekningene, og man kan opptre mer koordinert i bruk av ressurser og planlegging av drift.

Haugastøl Vel hadde nylig møte med SVV sin koordinator og de ansvarlige for entreprenørene. Der drøftet vi både oppdatering av avtalen om kjøring til hyttene mellom Turistsenteret og Ørterbommen når veien er stengt eller kolonnekjørt (se viktig oppdatering av denne under «Rv7» i menyen og fanen «Kjøring ved stengt bom»).

Ny teknologi (bl.a. GPS og app’er) har bedret kolonnekjøringen både for bilistene og brøytebilsjåførene: Bilistene i kolonnen kan komme i kontakt med brøytebilene foran og bak i kolonnen, via en app (se eget dokument om dette under). Samtidig har brøytebilene mer nøyaktig stedsangivelse enn tidligere.

Denne utviklingen har bidratt til at SVV nå vurderer ulike tiltak som kan bedre «åpningstiden» på Hardangervidda. Blant annet å sette inn ekstra brøytebil mellom kolonnene, slik at veien i mindre grad snør i igjen. Man ser også på muligheten for å øke antallet biler som kan være samtidig på vidden når det er kolonnekjøring. I dag maks -tallet 25 biler (i praksis 12 hver vei). Økning i dette tallet krever endringer i de såkalte beredskapsplanene (noe som kan ta tid), som blant annet angår antall personer nødetatene kan evakuere ved en eventuell full stans i en kolonne. Det sees også på om kolonnestrekningen kan gjøres kortere (ofte er det strekket mellom Krossdalen/Dyranut og Halne som er mest utsatt for forhold som medfører kolonnekjøring/stengning).

Vi understreker at dette er mulige tiltak som det per februar 2024 ikke er tatt avgjørelse om.

I påvente av slike avgjørelser er det uansett lurt for bilister som skal over Hardangervidden å laste opp kolonne-appen som det vises til under.

Denne nettsiden gir noe av den samme informasjonen som kolonne-appen, men fungerer ikke til formålet når du kjører i kolonne:

Fjelloverganger | Vegvesen trafikk

Og her finner du SVV sine råd ved kjøring i kolonne:

Slik kjører du i kolonne | Statens vegvesen

Mer om kolonne app’en: