skip to Main Content

Haugastøl Vel minner om båndtvang I Hol kommune.
I tiden 1. april til 31. oktober er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt. Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegårder og tilrettelagte friluftsområder. I Hol kommune er det utvidet båndtvang om høsten.

I tiden 21. august til 1. november er det unntak for hund under lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier), samt for rednings-, politi- og gjeterhund under oppdrag.

I tiden 1. november til 31. mars kan hund løpe løs dersom den blir forsvarlig fulgt. Hunden skal imidlertid alltid være under kontroll.
I jule-, vinter- og påskeferie er det båndtvang i alle dobbeltsporede preparerte skiløyper.

Mer informasjon om nasjonal og lokal forskrift om båndtvang:
https://www.hol.kommune.no/meny/natur-og-miljo/hunder-og-bandtvang/