skip to Main Content

Som vi har skrevet om tidligere holder Hol kommune på med en revidering av arealplanen.
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 20.03.2024 å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og høring.
Høringsfristen er 27.05.2024. Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig til kommunen.

Forslaget som er på høring er  tilgjengelig på Offentlig ettersyn – Hol kommune

 

Høringen er omfattende. Ett tips er å lese «Vanlige spørsmål om kommuneplanens arealdel»

 

Styret i Haugastøl Vel vil følge saken på ett overordnet nivå, vi har ikke mulighet til å gå inn i enkeltsaker.
Har dere forslag eller innspill som styret skal ta videre på ett overordnet nivå, send det til oss her

For mer informasjon se Hol kommune Revidering av kommuneplanens arealdel – Hol kommune