skip to Main Content

Et dramatisk vendepunkt i vår bruk av naturen?

Dagens Næringsliv sin journalist Ola Jordheim Halvorsen skriver 22. januar at: «Stengte DNT-hytter, stier og skiløyper…

Les mer

Siste nytt

Rådyr på Haugastøl Det er en liten flokk med rådyr som holder til ved stølen…

Les mer

Tiltaksplaner for villrein

Det er satt ned to grupper for å utrede levevilkårene for villrein. Tiltaksplan 1 Hardangervidden.…

Les mer

Strømstøtte

Hol kommune vedtok i desember en strømstøtte ordning for hytteeierne i kommunen. Ordningen administreres av…

Les mer

Fjerne broen

Vi må dessverre fjerne broen over bekken som renner ut av Lillevann. Da den ble…

Les mer