skip to Main Content

Elektrisk snøskuter og grønne skiløyper

Haugastøl Vel søkte Sparebankstiftelsen DNB tilbake i 2021 om støtte til å kjøpe en elektrisk snøskuter. De var meget entusiastisk og prosjektet ble kalt «Grønne Løyper». De avsatte kr 100.000,- til prosjektet. Vi mente dette ville være et viktig bidrag…

Read more

Et dramatisk vendepunkt i vår bruk av naturen?

Dagens Næringsliv sin journalist Ola Jordheim Halvorsen skriver 22. januar at: «Stengte DNT-hytter, stier og skiløyper kan blir en realitet for å redde villreinen. Friluftsaktører frykter for fremtiden.» Måten vi har levd med allemannsretten står under sterkt press fordi tilgangen til…

Read more

Siste nytt

Rådyr på Haugastøl Det er en liten flokk med rådyr som holder til ved stølen og dalen nedenfor Fjellberglien. Hold hunden i bånd i dette området. Snøforhold og løyper Det er veldig gode skiforhold i løypene våre i sør, Ørteren…

Read more

Tiltaksplaner for villrein

Det er satt ned to grupper for å utrede levevilkårene for villrein. Tiltaksplan 1 Hardangervidden. Tiltaksplan 2 Nordfjella, som inkluderer Hallingskarvet og området rundt. Tiltaksplan 1 har mest fokus på områdene vest på vidden. Her foreslås det at flere turisthytter…

Read more

Strømstøtte

Bestilling av avtalen er avsluttet 1.2.24. Hol kommune vedtok i desember en strømstøtte ordning for hytteeierne i kommunen. Ordningen administreres av Ustekveikja Energi. Noter at pristak og prisgulv inkluderer moms. Spotpris time for time Pristak: 91,25 øre/kWh (for de første…

Read more

Fjerne broen

Vi må dessverre fjerne broen over bekken som renner ut av Lillevann. Da den ble bygget forholdt vi oss til kartforretning og kjente kart data som viste at grensen mot øst, den røde hytten, var langs kant av bekken. Kommunen…

Read more