skip to Main Content

Båndtvang 1. april til 31. oktober

Haugastøl Vel minner om båndtvang I Hol kommune. I tiden 1. april til 31. oktober er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt. Det er båndtvang hele året i tettsteder,…

Read more

Høringssvar til kommuneplanens arealdel

Haugastøl Vel har sendt inn 5 høringssvar til kommuneplanens arealdel. Høringssvarene kan dere lese ved å klikke på linkene under her: Høringssvar angående gang og sykkelvei Høringssvar angående Haugastøl tilbakeføres til LNF Høringssvar angående hyttebrann Høringssvar angående skiløyper Høringssvar angående…

Read more

Påskehilsen fra Haugastøl Vel 2024

Vi har satt sammen en kort status på hva vi jobber med i velforeningen. Årsmøtet er som dere (forhåpentligvis) har fått med dere i august. Påskehilsenen finner dere her  eller gå via menyen, velg "om oss", "årsmøter og informasjon" og "informasjon…

Read more

Elektrisk snøskuter og grønne skiløyper

Haugastøl Vel søkte Sparebankstiftelsen DNB tilbake i 2021 om støtte til å kjøpe en elektrisk snøskuter. De var meget entusiastisk og prosjektet ble kalt «Grønne Løyper». De avsatte kr 100.000,- til prosjektet. Vi mente dette ville være et viktig bidrag…

Read more

Et dramatisk vendepunkt i vår bruk av naturen?

Dagens Næringsliv sin journalist Ola Jordheim Halvorsen skriver 22. januar at: «Stengte DNT-hytter, stier og skiløyper kan blir en realitet for å redde villreinen. Friluftsaktører frykter for fremtiden.» Måten vi har levd med allemannsretten står under sterkt press fordi tilgangen til…

Read more